კატეგორიები

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შემოგვიერთდით

სოციალურ ქსელებში

საკრებულოს ბრძანებები 2016 წელი

ნომერი დასახელება თარიღი
ბრძანება.2016 #148 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 29.12.2016
ბრძანება.2016 #147 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 28.12.2016
ბრძანება.2016 #146 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 23.12.2016
ბრძანება.2016 #146 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 23.12.2016
ბრძანება.2016 #145 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 19.12.2016
ბრძანება.2016 #144 ნანული ორაგველიძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 16.12.2016
ბრძანება.2016 #143 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 16.12.2016
ბრძანება.2016 #142 ნანული ორაგველიძის შვებულების შესახებ 08.12.2016
ბრძანება.2016 #141 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ნინო გოგუაძისა და ამავე საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 07.12.2016
ბრძანება.2016 #140 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.12.2016
ბრძანება.2016 #139 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.12.2016
ბრძანება.2016 #138 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.12.2016
ბრძანება.2016 #138 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.12.2016
ბრძანება.2016 #137 ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ 29.11.2016
ბრძანება.2016 #136 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 24.11.2016
ბრძანება.2016 #135 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 22.11.2016
ბრძანება.2016 #134 კახაბერ კვაჭაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.11.2016
ბრძანება.2016 #133 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.11.2016
ბრძანება.2016 #132 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11.2016
ბრძანება.2016 #132 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.11.2016
ბრძანება.2016 #131 კახაბერ კვაჭაძის შვებულების შესახებ 31.10.2016
ბრძანება.2016 #130 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 24.10.2016
ბრძანება.2016 #128 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 13.10.2016
ბრძანება.2016 #127 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #126 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #125 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #124 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #123 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #122 ლაშა ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #121 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 10.10.2016
ბრძანება.2016 #120 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 06.10.2016
ბრძანება.2016 #119 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.10.2016
ბრძანება.2016 #118 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 04.10.2016
ბრძანება.2016 #117 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.10.2016
ბრძანება.2016 #117 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 03.10.2016
ბრძანება.2016 #116 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.09.2016
ბრძანება.2016 #115 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 21.09.2016
ბრძანება.2016 #114 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 16.09.2016
ბრძანება.2016 #113 ომარ ბაკურაძის შვებულების შესახებ 16.09.2016
ბრძანება.2016 #112 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის – საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 09.09.2016
ბრძანება.2016 #111 ლევან თოიძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #110 ეკა ნანავას შვებულების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #109 თამარ კიღურაძის ანაზღაურების გარეშე შვებულების შესახებ 09.09.2016
ბრძანება.2016 #108 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.09.2016
ბრძანება.2016 #107 ლევან თოიძის შვებულების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #106 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.09.2016
ბრძანება.2016 #105 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის – ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #104 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.09.2016
ბრძანება.2016 #103 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 31.08.2016
ბრძანება.2016 #102 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 30.08.2016
ბრძანება.2016 #101 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 აგვისტოს N100 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 28.08.2016
ბრძანება.2016 #100 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 22.08.2016
ბრძანება.2016 #99 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში თამარ კიღურაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.08.2016
ბრძანება.2016 #98 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 12.08.2016
ბრძანება.2016 #97 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2016
ბრძანება.2016 #97 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.08.2016
ბრძანება.2016 #96 დანართი არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე 28.07.2016
ბრძანება.2016 #96 არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე 28.07.2016
ბრძანება.2016 #95 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.07.2016
ბრძანება.2016 #94 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 26.07.2016
ბრძანება.2016 #93 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი კორპორაციული ქსელით სარგებლობის ხარჯების განაწილების თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #92 დანართი ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დასაკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილოსაწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #92 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დასაკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილოსაწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 25.07.2016
ბრძანება.2016 #91 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის – მთავარი სპეციალისტის თამარ კიღურაძისა და მთავარი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 15.07.2016
ბრძანება.2016 #90 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #89 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #88 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #87 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #86 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 04.07.2016
ბრძანება.2016 #85 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.07.2016
ბრძანება.2016 #84 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.07.2016
ბრძანება.2016 #83 ლაშა ჭელიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2016
ბრძანება.2016 #82 გურამ ბერძენიშვილთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 30.06.2016
ბრძანება.2016 #81 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 29.06.2016
ბრძანება.2016 #80 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 15.06.2016
ბრძანება.2016 #79 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისა და ამავე საკრებულოს აპარატის მთ. სპეციალისტის თამარ კუღურაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 15.06.2016
ბრძანება.2016 #78 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.06.2016
ბრძანება.2016 #77 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ – ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 18 იანვრის N5 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 13.06.2016
ბრძანება.2016 #76 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 18 იანვრის N4 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 13.06.2016
ბრძანება.2016 #75 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის ენვერ ჯაფარიძისა და ამავე საკრებულოს ექსპერტ-კონსულტანტის თემურ ჩხარტიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 06.06.2016
ბრძანება.2016 #74 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.06.2016
ბრძანება.2016 #73 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.06.2016
ბრძანება.2016 #72 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა პრემირების შესახებ 30.05.2016
ბრძანება.2016 #71 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 13.05.2016
ბრძანება.2016 #70 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.05.2016
ბრძანება.2016 #69 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის გენო ბაბილოძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 06.05.2016
ბრძანება.2016 #68 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 04.05.2016
ბრძანება.2016 #67 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 03.05.2016
ბრძანება.2016 #66 ომარი ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #65 ქეთევან გორგოშიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #64 იამზე ოქროპირიძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #63 ეკა ნანავასთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #62 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 03.05.2016
ბრძანება.2016 #61 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 27.04.2016
ბრძანება.2016 #60 ნინო აბაშიძისათვის, ნაკისრი მოვალეობებისაგან განთავისუფლების გარეშე ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის – საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში მთავარი სპეციალისტის მოვალეობების დაკისრების თაობაზე 26.04.2016
ბრძანება.2016 #59 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 26.04.2016
ბრძანება.2016 #58 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 25.04.2016
ბრძანება.2016 #57 იამზე ოქროპირიძისათვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #56 ქეთევან გორგოშიძის შვებულების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #55 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 25.04.2016
ბრძანება.2016 #54 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.04.2016
ბრძანება.2016 #53 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.04.2016
ბრძანება.2016 #52 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 31.03.2016
ბრძანება.2016 #51 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 29.03.2016
ბრძანება.2016 #50 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ირინე საჯაიას სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 29.03.2016
ბრძანება.2016 #49 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 28.03.2016
ბრძანება.2016 #48 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 24.03.2016
ბრძანება.2016 #47 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 04 თებერვლის N17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 24.03.2016
ბრძანება.2016 #46 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 24.03.2016
ბრძანება.2016 #45 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის საოქმო მომსახურების და საქმის წარმოების საკითხებში თამარ კიღურაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #44 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ენვერ ჯაფარიძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #43 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის ზაზა შოშიტაიშვილისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 22.03.2016
ბრძანება.2016 #42 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ნინო გოგუაძისათვის დანამატის მიცემის შესახებ 21.03.2016
ბრძანება.2016 #41 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.03.2016
ბრძანება.2016 #40 გენო ბაბილოძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 11.03.2016
ბრძანება.2016 #39 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 09.03.2016
ბრძანება.2016 #38 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 5 იანვრის N2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07.03.2016
ბრძანება.2016 #37 ნინო გოგუაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.03.2016
ბრძანება.2016 #36 ომარ ბაკურაძესთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #35 ქეთევან გორგოშიძის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #34 იამზე ოქროპირიძის შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #33 ეკა ნანავას შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #32 იზოლდა ჟღენტთან შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ 02.03.2016
ბრძანება.2016 #31 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 01.03.2016
ბრძანება.2016 #30 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.03.2016
ბრძანება.2016 #29 ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ” ქალაქ ოზურგეთის მუნუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 25 თებერვლის N25 ბრძანების არარა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად აღიარების შესახებ 29.02.2016
ბრძანება.2016 #28 ,,ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 თებერვლის #26 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #27 გენო ბაბილოძის შვებულების შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #26 ნინო გოგუაძის შვებულების შესახებ 26.02.2016
ბრძანება.2016 #25 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – გოჩა ძიმისტარიშვილის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 25.02.2016
ბრძანება.2016 #24 მამუკა ქილიფთარისათვის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების შესახებ 25.02.2016
ბრძანება.2016 #23 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 19.02.2016
ბრძანება.2016 #22 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 18.02.2016
ბრძანება.2016 #21 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 10.02.2016
ბრძანება.2016 #20 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 08.02.2016
ბრძანება.2016 #19 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის – ნინო გოგუაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ 08.02.2016
ბრძანება.2016 #18 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების – ნინო ტაბატაძის, მედეა მახარობლიძის, ნანული ორაგველიძის, ირინე საჯაიას, თამარ ნადირიძისა და ნათია შარაშანიძის
სამსახურებრივი მივლინების შესახებ
08.02.2016
ბრძანება.2016 #17 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ კვირაში ერთხელ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #16 ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #15 თამარ კიღურაძის ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ 04.02.2016
ბრძანება.2016 #14 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 01.02.2016
ბრძანება.2016 #13 თამარ კიღურაძის შვებულების შესახებ 01.02.2016
ბრძანება.2016 #12 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #12 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #11 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #10 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა ,გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #10 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საქმეთა ,გენდერული, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #9 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 29.01.2016
ბრძანება.2016 #9 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების 29.01.2016
ბრძანება.2016 #8 დანართი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #8 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2016 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 29.01.2016
ბრძანება.2016 #7 ანა მახარაძის შვებულების შესახებ 22.01.2016
ბრძანება.2016 #6 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 20.01.2016
ბრძანება.2016 #5 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ სამ თვეში ერთხელ თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2016
ბრძანება.2016 #4 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ 18.01.2016
ბრძანება.2016 #3 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე 14.01.2016
ბრძანება.2016 #2 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე 05.01.2016
ბრძანება.2016 #1 ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე 05.01.2016

 

 

 ბრძანება # 1 – 2014

ბრძანება # 2 - 2014

ბრძანება # 3 - 2014

ბრძანება # 4 - 2014

ბრძანება # 5 - 2014

ბრძანება # 6 - 2014

ბრძანება # 7 - 2014

ბრძანება # 8 - 2014

ბრძანება # 9 - 2014

ბრძანება # 10 - 2014

ბრძანება # 11 – 2014

ბრძანება # 12 – 2014

ბრძანება # 13 – 2014

ბრძანება # 14 – 2014

ბრძანება # 15 – 2014

ბრძანება # 16 – 2014

ბრძანება # 17 – 2014

ბრძანება # 18 – 2014

ბრძანება # 19 – 2014

ბრძანება # 20 - 2014

ბრძანება # 21 – 2014

ბრძანება # 22 – 2014

ბრძანება # 23 – 2014

ბრძანება # 24 – 2014

ბრძანება # 25 – 2014

ბრძანება # 26 – 2014

ბრძანება # 27 – 2014

ბრძანება # 28 – 2014

ბრძანება # 29 – 2014

ბრძანება # 30 - 2014

ბრძანება # 31 – 2014

ბრძანება # 32 – 2014

ბრძანება # 33 – 2014

ბრძანება # 34 – 2014

ბრძანება # 35 – 2014

ბრძანება # 36 – 2014

ბრძანება # 37 – 2014

ბრძანება # 38 – 2014

ბრძანება # 39 – 2014

ბრძანება # 40 - 2014

ბრძანება # 41 – 2014

ბრძანება # 42 – 2014

ბრძანება # 43 – 2014

ბრძანება # 44 – 2014

ბრძანება # 45 – 2014

ბრძანება # 46 – 2014

ბრძანება # 47 – 2014

ბრძანება # 48 – 2014

ბრძანება # 49 – 2014

ბრძანება # 50 – 2014

ბრძანება # 51 – 2014

ბრძანება # 52 – 2014

ბრძანება # 53 – 2014

ბრძანება # 54 – 2014

ბრძანება # 55 – 2014

ბრძანება # 56 – 2014

ბრძანება # 57 - 2014

 ბრძანება # 58 – 2014

ბრძანება # 59 – 2014

ბრძანება # 60 - 2014

ბრძანება # 61 – 2014

ბრძანება # 62 – 2014

ბრძანება # 63 – 2014

ბრძანება # 64 – 2014

ბრძანება # 65 – 2014

ბრძანება # 66 – 2014

ბრძანება # 67 – 2014

ბრძანება # 68 – 2014

ბრძანება # 69 – 2014

ბრძანება # 70 - 2014

ბრძანება # 71 – 2014

ბრძანება # 72 – 2014

ბრძანება # 73 – 2014

ბრძანება # 74 – 2014

ბრძანება # 75 – 2014

ბრძანება # 76 – 2014

ბრძანება # 77 – 2014

ბრძანება # 78 – 2014

ბრძანება # 79 – 2014

ბრძანება # 80 - 2014

ბრძანება # 81 – 2014

ბრძანება # 82 – 2014

ბრძანება # 83 – 2014

2015 წლის ბრძანებები

ბრძანება # 1 - 2015

ბრძანება # 2 - 2015

ბრძანება # 3 - 2015

 ბრძანება # 4 - 2015

 ბრძანება # 5 - 2015

 ბრძანება # 6 - 2015

ბრძანება # 7 - 2015

ბრძანება # 8 - 2015

ბრძანება # 9 - 2015

ბრძანება # 10 - 2015

ბრძანება # 11 – 2015

ბრძანება # 12 – 2015

ბრძანება # 13 – 2015

ბრძანება # 14 – 2015

ბრძანება # 15 – 2015

ბრძანება # 16 – 2015

ბრძანება # 17 – 2015

ბრძანება # 18 – 2015

ბრძანება # 19 – 2015

ბრძანება # 20 - 2015

ბრძანება # 21 – 2015

ბრძანება # 22 – 2015

ბრძანება # 23 – 2015

ბრძანება # 24 – 2015

ბრძანება # 25 – 2015

ბრძანება # 26 – 2015

ბრძანება # 27 – 2015

ბრძანება # 28 – 2015

ბრძანება # 29 – 2015

ბრძანება # 30 - 2015

ბრძანება # 30 - 2015 დანართი

ბრძანება # 31 – 2015

ბრძანება # 31 – 2015 დანართი

 ბრძანება # 32- 2015

ბრძანება # 32 – 2015 დანართი

ბრძანება # 33- 2015

ბრძანება # 33- 2015 დანართი

ბრძანება # 34- 2015

 ბრძანება # 35- 2015 

ბრძანება # 36- 2015 

ბრძანება # 37- 2015 

ბრძანება # 38- 2015 

ბრძანება # 39- 2015 

ბრძანება # 40- 2015 

ბრძანება # 41- 2015 

 ბრძანება # 42- 2015 

  ბრძანება # 43- 2015 

 ბრძანება # 44- 2015 

 ბრძანება # 45- 2015

 ბრძანება # 46- 2015

 ბრძანება # 47- 2015

 ბრძანება # 48- 2015

 ბრძანება # 49- 2015

 ბრძანება # 50- 2015

 ბრძანება # 51- 2015

 ბრძანება # 52- 2015

 ბრძანება # 53- 2015

 ბრძანება # 54- 2015

 ბრძანება # 55- 2015

 ბრძანება # 56- 2015

 ბრძანება # 57- 2015

 ბრძანება # 58- 2015

ბრძანება # 58-2015 დანართი

 ბრძანება # 59- 2015

 ბრძანება # 60- 2015

 ბრძანება # 61- 2015

 ბრძანება # 62- 2015

 ბრძანება # 63- 2015

 ბრძანება # 64- 2015

 ბრძანება # 65- 2015

 ბრძანება # 66- 2015

 ბრძანება # 67- 2015

 ბრძანება # 68- 2015

 ბრძანება # 69- 2015

 ბრძანება # 70- 2015

 ბრძანება # 71- 2015

 ბრძანება # 72- 2015

 ბრძანება # 73- 2015

 ბრძანება # 74- 2015

 ბრძანება # 75- 2015

 ბრძანება # 76- 2015

 ბრძანება # 77- 2015

 ბრძანება # 78- 2015

 ბრძანება # 79- 2015

 ბრძანება # 80- 2015

 ბრძანება # 81- 2015

 ბრძანება # 83- 2015

 ბრძანება # 84- 2015

 ბრძანება # 85- 2015

 ბრძანება # 86- 2015

 ბრძანება # 87- 2015

 ბრძანება # 88- 2015

 ბრძანება # 89- 2015

 ბრძანება # 90- 2015

 ბრძანება # 91- 2015

 ბრძანება # 92- 2015

 ბრძანება # 93- 2015

 ბრძანება # 94- 2015

 ბრძანება # 95- 2015

 ბრძანება # 96- 2015

 ბრძანება # 97- 2015

 ბრძანება # 98- 2015

 ბრძანება # 99- 2015

 ბრძანება # 100- 2015

 ბრძანება # 101- 2015

 ბრძანება # 102- 2015

 ბრძანება # 103- 2015

 ბრძანება # 104- 2015

 ბრძანება # 105- 2015

 ბრძანება # 106- 2015

 ბრძანება # 107- 2015

 ბრძანება # 108- 2015

 ბრძანება # 108- 2015 დანართი

 ბრძანება # 109- 2015

 ბრძანება # 110- 2015

 ბრძანება # 111- 2015

 ბრძანება # 112- 2015

 ბრძანება # 112- 2015 დანართი

 ბრძანება # 113- 2015

 ბრძანება # 114- 2015

 ბრძანება # 115- 2015

 ბრძანება # 116- 2015

 ბრძანება # 117- 2015

 ბრძანება # 118- 2015

 ბრძანება # 119- 2015

 ბრძანება # 120- 2015

 ბრძანება # 121- 2015

 ბრძანება # 122- 2015

 ბრძანება # 123- 2015

 ბრძანება # 124- 2015

ბრძანება # 125- 2015

ბრძანება # 126- 2015

ბრძანება # 127- 2015

ბრძანება # 128- 2015

ბრძანება # 129- 2015

ბრძანება # 130- 2015

ბრძანება # 131- 2015

ბრძანება # 132- 2015

ბრძანება # 133- 2015

ბრძანება # 134- 2015

ბრძანება # 135- 2015

ბრძანება # 136- 2015

ბრძანება # 137- 2015

ბრძანება # 138- 2015

ბრძანება # 139- 2015

ბრძანება # 140- 2015

ბრძანება # 141- 2015

ბრძანება # 142- 2015

ბრძანება # 143- 2015

ბრძანება # 144- 2015

ბრძანება # 145- 2015

ბრძანება # 146- 2015

ბრძანება # 147- 2015

ბრძანება # 148- 2015

ბრძანება # 149- 2015

ბრძანება # 150- 2015

ბრძანება # 151- 2015

ბრძანება # 152- 2015

ბრძანება # 153- 2015

ბრძანება # 154- 2015

ბრძანება # 155- 2015

ბრძანება # 156- 2015

ბრძანება # 157- 2015

ბრძანება # 158- 2015

ბრძანება # 159- 2015

ბრძანება # 160- 2015

ბრძანება # 161- 2015

ბრძანება # 162- 2015

ბრძანება # 163- 2015

ბრძანება # 164- 2015

ბრძანება # 165- 2015

ბრძანება # 166- 2015

ბრძანება # 167- 2015

ბრძანება # 168- 2015

ბრძანება # 169- 2015

2016 წლის ბრძანებები

 

ინსტაგრამი