კატეგორიები

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შემოგვიერთდით

სოციალურ ქსელებში
30/06
2017
განცხადება საკრებულო
575 ნახვა

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

დღეს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 9 საკითხი განიხილეს.

1. „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის N24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

2. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

დამტკიცდა უმრავლესობით

3. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლების (სასწავლო სვლა) გზების სიის დამტკიცების შესახებ.

დამტკიცდა ერთხმად

4. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის  N61 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

5. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

6. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ნოემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის  თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

7. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

8. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მერიის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ნოემბრის №39 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის  თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

 

DSCN0898 DSCN0902 DSCN0919 DSCN0923 DSCN0924 DSCN0929 DSCN0935 DSCN0937 DSCN0956 DSCN0963 DSCN0964 DSCN0980ინსტაგრამი