კატეგორიები

გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შემოგვიერთდით

სოციალურ ქსელებში
07/06
2017
განცხადება საკრებულო
668 ნახვა

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

დღეს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 3 საკითხი განიხილეს.

 

1. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გრანტის მიღებაზე და შესაბამისი პროცედურების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მიღების თაობაზე.

დამტკიცდა უმრავლესობით

2. ,,ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ – ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 იანვრის N5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

დამტკიცდა ერთხმად

3. ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდინარე ,,ნატანები“-ს მიმდებარედ ინერტული სამშენებლო მასალების მოპოვებასთან დაკავშირებული პრობლემის შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ.

კომისიას დაევალა ერთი თვის განმავლობაში საკითხის მოკვლევა მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად.

 

DSCN0800 DSCN0836 DSCN0849 DSCN0861 DSCN0885ინსტაგრამი